HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 52,80 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42 H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36 H26 Hechten weke delen € 77,44 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40 H33 Hemisectie van een molaar € 84,48 H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering vande doorbraak € 84,48 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met behulp van chirurgie € 84,48 H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 77,44 H37*Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling € 119,68 H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 353,09 H39 Uitvoeren volgend autotransplantaat in dezelfde zitting € 139,39 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 42,24 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 112,64 H44 Primaire antrumsluiting € 77,44 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 98,56 H65 Primaire sluiting € 190,08 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.
HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 52,80 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42 H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36 H26 Hechten weke delen € 77,44 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40 H33 Hemisectie van een molaar € 84,48 H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering vande doorbraak € 84,48 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met behulp van chirurgie € 84,48 H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 77,44 H37*Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling € 119,68 H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 353,09 H39 Uitvoeren volgend autotransplantaat in dezelfde zitting € 139,39 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 42,24 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 112,64 H44 Primaire antrumsluiting € 77,44 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 98,56 H65 Primaire sluiting € 190,08 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.