HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Tariefsbeschikkingen NZa 2017 tot en met 2024 Waar vind ik de juiste tariefsbeschikking?. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa *) stelt ieder jaar een uniform landelijk tandarts tarief vast. Via het websitemenu vindt u de tarieven van 2024. Hieronder vindt u de officiële tariefsbeschikkingen van de NZa voor 2017 tot en met 2024 met daarin ook ook de tarieven uit deze jaren. (Lees ook onze disclaimer.) Let erop dat in de orthodontiestukken van de NZa soms verwarrend afwisselend een tarief in euro’s wordt genoemd of de puntwaarde. Ik heb een vraag over een tarief van 2016 en eerder ? Met deze vraag en ook andere vragen over de nota adviseren wij u contact opnemen met uw tandarts of de beroepsorganisatie waarbij de tandarts is aangesloten. De meeste tandartsen zijn lid van de KNMT ( www.knmt.nl ). Ook kunt u de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) raadplegen: Tariefsbeschikking NZa voor 2017 - tarieven tandheelkundige zorg (30-6-2016): tariefsbeschikking TB_REG_17614_01__Tandheelkundige_zorg (pdf) - tarieven orthodontie (22-8-2016): tariefsbeschikking_TB_REG_17615_01__Orthodontische_zorg (pdf) - overige tarieven (30-6-2016) tariefsbeschikking_TB_REG_17619_01__Tandtechniek_in_eigen_beheer (pdf) Aanpassingen tariefsbeschikking NZa vanaf 1 maart 2017 Per 1 maart 2017 werd de tariefsbeschikking van 1 januari 2017 aangepast. Het betreft vooral de wijze waarop tarieven mochten worden toegepast. Het tarief U05 en U35 werden van € 13,84 verhoogd naar € 14,13. De overige tarieven bleven gelijk aan die van 1 januari 2017. - aanpassingen tariefsbeschikking per 1 maart 2017 door NZa (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2018 - tarieven tandheelkundige zorg (22-6-2017): tariefsbeschikking TB_REG_18609_01__Tandheelkundige_zorg (pdf) - tarieven orthodontie (22-6-2017): tariefsbeschikking_2018_BRREG_18114_01__Orthodontische_zorg (pdf) - overige tarieven (30-6-2016) tariefsbeschikking_PUC_6184_22_1__Tandtechniek_in_eigen_beheer (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2019 - tarieven tandheelkundige zorg (22-6-2018): tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-19611-01 (pdf) - tarieven orthodontie (22-6-2018): tariefbeschikking orthodontische zorg - TBREG-19612-01 (pdf) - overige tarieven (22-6-2018) tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG-19613-01 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2020 - tarieven tandheelkundige zorg (2-12-2019): prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-20600- 02 (pdf) - tarieven orthodontie (11-11-2019): prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-20601-01 (pdf) - overige tarieven (2-12-2019) prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 20602-02 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2021 - tarieven tandheelkundige zorg (1-7-2020): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-21614- 01 (pdf) - tarieven orthodontie (1-7-2020): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-21615-01 (pdf) - overige tarieven (1-7-2020) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 21616-01 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2022 - tarieven tandheelkundige zorg (1-1-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-22610- 01 (pdf) 02 - tarieven orthodontie (1-1-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-22611-02 (pdf) - overige tarieven (1-1-2022) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 22612-02 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2023 - tarieven tandheelkundige zorg (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-23606- 02 (pdf) - tarieven orthodontie (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-23607-02 (pdf) - overige tarieven (4-10-2022) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 23608-02 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2024 - tarieven tandheelkundige zorg (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-24612- 01 (pdf) - tarieven orthodontie (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-24613-01 (pdf) - overige tarieven (4-10-2022) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 24614-01 (pdf) * Nederlandse Zorg autoriteit: Controleer of de tarieven en andere informatie op deze website strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven op de NZa website. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.
HETTANDARTSTARIEF 2024
Tariefsbeschikkingen NZa 2017 tot en met 2024 Waar vind ik de juiste tariefsbeschikking?. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa *) stelt ieder jaar een uniform landelijk tandarts tarief vast. Via het websitemenu vindt u de tarieven van 2024. Hieronder vindt u de officiële tariefsbeschikkingen van de NZa voor 2017 tot en met 2024 met daarin ook ook de tarieven uit deze jaren. (Lees ook onze disclaimer.) Let erop dat in de orthodontiestukken van de NZa soms verwarrend afwisselend een tarief in euro’s wordt genoemd of de puntwaarde. Ik heb een vraag over een tarief van 2016 en eerder ? Met deze vraag en ook andere vragen over de nota adviseren wij u contact opnemen met uw tandarts of de beroepsorganisatie waarbij de tandarts is aangesloten. De meeste tandartsen zijn lid van de KNMT ( www.knmt.nl ). Ook kunt u de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) raadplegen: Tariefsbeschikking NZa voor 2017 - tarieven tandheelkundige zorg (30-6-2016): tariefsbeschikking TB_REG_17614_01__Tandheelkundige_zorg (pdf) - tarieven orthodontie (22-8-2016): tariefsbeschikking_TB_REG_17615_01__Orthodontische_ zorg (pdf) - overige tarieven (30-6-2016) tariefsbeschikking_TB_REG_17619_01__Tandtechniek_in _eigen_beheer (pdf) Aanpassingen tariefsbeschikking NZa vanaf 1 maart 2017 Per 1 maart 2017 werd de tariefsbeschikking van 1 januari 2017 aangepast. Het betreft vooral de wijze waarop tarieven mochten worden toegepast. Het tarief U05 en U35 werden van € 13,84 verhoogd naar € 14,13. De overige tarieven bleven gelijk aan die van 1 januari 2017. - aanpassingen tariefsbeschikking per 1 maart 2017 door NZa (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2018 - tarieven tandheelkundige zorg (22-6-2017): tariefsbeschikking TB_REG_18609_01__Tandheelkundige_zorg (pdf) - tarieven orthodontie (22-6-2017): tariefsbeschikking_2018_BRREG_18114_01__Orthodontis che_zorg (pdf) - overige tarieven (30-6-2016) tariefsbeschikking_PUC_6184_22_1__Tandtechniek_in_ei gen_beheer (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2019 - tarieven tandheelkundige zorg (22-6-2018): tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG- 19611-01 (pdf) - tarieven orthodontie (22-6-2018): tariefbeschikking orthodontische zorg - TBREG-19612- 01 (pdf) - overige tarieven (22-6-2018) tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG-19613-01 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2020 - tarieven tandheelkundige zorg (2-12-2019): prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-20600-02 (pdf) - tarieven orthodontie (11-11-2019): prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-20601-01 (pdf) - overige tarieven (2-12-2019) prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG-20602-02 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2021 - tarieven tandheelkundige zorg (1-7-2020): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-21614-01 (pdf) - tarieven orthodontie (1-7-2020): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-21615-01 (pdf) - overige tarieven (1-7-2020) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 21616-01 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2022 - tarieven tandheelkundige zorg (1-1-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-22610-01 (pdf) 02 - tarieven orthodontie (1-1-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-22611-02 (pdf) - overige tarieven (1-1-2022) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 22612-02 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2023 - tarieven tandheelkundige zorg (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-23606-02 (pdf) - tarieven orthodontie (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-23607-02 (pdf) - overige tarieven (4-10-2022) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 23608-02 (pdf) Tariefsbeschikking NZa voor 2024 - tarieven tandheelkundige zorg (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TBREG-24612-01 (pdf) - tarieven orthodontie (4-10-2022): Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TBREG-24613-01 (pdf) - overige tarieven (4-10-2022) Prestatie- en tariefbeschikking Tandtechniek in eigen beheer - TBREG- 24614-01 (pdf) * Nederlandse Zorg autoriteit: Controleer of de tarieven en andere informatie op deze website strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven op de NZa website. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.
Mondiger