HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Het Tandartstarief 2024 Uniform landelijke tandarts tarieven. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartstarief vastgesteld. Op deze website vindt u de nu geldende tarieven (2023). Voor bijvoorbeeld het tarief van een consult klik hier. Hoe vind ik een bepaald tandarts tarief (2024)? Voor iedere verrichting die uw tandarts bij u uitvoert bestaat een verrichtingen-code met bijbehorend door de NZa vastgesteld tarief. Links hiernaast vindt u de verschillende soorten verrichtingen gegroepeerd naar soort behandeling. Kies het soort behandeling en raadpleeg het tandartstarief op de bladzijde die daarbij hoort. Toelichting op de tandarts tarieven. Hoe het tandartstarief tot stand komt leest u op de pagina “Toelichting tandartsttarief”. Op deze pagina vindt u ook de officiële NZa documenten. U zoekt een tarief uit een eerder jaar. Voor de officiële NZa documenten over eerdere jaren en 2024 met daarin ook de desbetreffende tarieven klik hier. Voor de richtprijzen voor tandtechniek (in eigen beheer) klik hier.

Mondiger werkt in uw voordeel !

Mondiger heeft zich tot doel gesteld goede voordelige hulp te

verlenen op het gebied van de computer, het vervaardigen van een

website ( weet u dat Mondiger al een complete website voor u

maakt en één heel kalenderjaar verzorgd voor € 337,50 ! all-in

fair-use) , de administratie en financiële zaken. Ook is Mondiger als

klachtenfunctionaris werkzaam, als u een klacht heeft over een

tandarts, of er een klacht tegen u als tandarts wordt kenbaar

gemaakt.

Laat Mondiger u helpen en neem daarvoor contact op met Mondiger:

e-mail: info@mondiger.nl .

In dat kader wil Mondiger ook voorlichten over de tandartstarieven.

Mondiger wil u daarmee helpen kosten te besparen of beter in te kunnen schatten. Voor meer informatie en onze voorwaarden, verwijzen wij u naar onze website: www.mondiger.nl