HETTANDARTSTARIEF 2024
Mondiger
Disclaimer De website hettandartstarief.nl ( www.hettandartstarief.nl ) is een initiatief van © Mondiger. Wij wijzen u erop dat de aard van deze website puur informatief is. Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat het tarief en andere informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. © Mondiger verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder aansprakelijkheid, garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de op deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verder is van belang: . Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. . De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. . Mondiger sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. . Mondiger is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. .Mondiger heeft zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. . Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger. Het op deze website vermeldde tandarts tarief en andere informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mondiger is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer of de informatie op deze website strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.
HETTANDARTSTARIEF 2024
Disclaimer De website hettandartstarief.nl ( www.hettandartstarief.nl ) is een initiatief van © Mondiger. Wij wijzen u erop dat de aard van deze website puur informatief is. Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat het tarief en andere informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. © Mondiger verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder aansprakelijkheid, garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de op deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verder is van belang: . Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. . De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. . Mondiger sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. . Mondiger is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. .Mondiger heeft zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. . Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger. Het op deze website vermeldde tandarts tarief en andere informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mondiger is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer of de informatie op deze website strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.
Mondiger